Съвременни видове туризъм

Автор: Стоян Маринов
Година на издаване: 2011
Издателство: Наука и икономика - Икономически университет-Варна
Цена: 12.00 лв.

Книгата “Съвременни видове туризъм” систематизира характеристиките и особеностите на основните, актуални за нашето съвремие, видове и форми на туризъм. Съдържанието и обхваща жизнения цикъл на туризма след Втората световна война както и представянето на неговите съвременни, концептуални и практически, видове и форми – морски ваканционен туризъм, планински ваканционен туризъм, здравен туризъм, приключенски туризъм, културен туризъм, религиозен туризъм, винен туризъм, шопинг-туризъм, круизен туризъм, хазартен туризъм, секс-туризъм, спортен туризъм, космически туризъм. Акцентът се поставя върху същността, разновидностите, организационните особености и тенденциите в развитието на съответния основен вид туризъм.

Галерия снимки