Немски език (учебно помагало за специалност МХР в Колеж по туризъм – Варна)

Автори: Галина Петрова, Севдалина Чакърова, Ваня Георгиева, Биляна Павлова
Година на издаване: 2011
Издателство: Наука и икономика - Икономически университет-Варна
Цена: 4.00 лв.

Учебното помагало е предназначено за подготовка на студентите с първи, втори и факултативен език от първи, втори и трети курс при практическото овладяване на немски език в областта на специализираната литература, а също и в устната реч, в съответствие със съвременните изисквания към обучението по чужд език във висшите учебни заведения.

Целта на учебното помагало е както да систематизира и задълбочи знанията по общ немски език, така и да развие навици за работа с оригинална литература в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Предложените текстове, лексикални и граматични упражнения запознават студентите с езика на специалността, спомагат за развитието на различни видове четене и навици за устна реч. Учебното помагало включва и тематично подбрани текстове за превод.

 

Галерия снимки