хон.пр. Николай Николов

Роден съм в морската столица на България - град Варна. 
Образованието си в получих в родния си град. Завършил съм “Мениджмънт на хотели и ресторанти” в Колеж по туризъм - Варна. През годините на моето обучение, навлизайки все повече и повече в практиката, моят интерес към туризма и стремежът ми да се развивам ме накараха да търся приложението им извън страната ни. През цялата ми професионална дейност до момента придобих изключително ценен, незаменим опит във водещите хотелски компании в света и сега като преподавател имам възможност да го споделя.
Професионално се интересувам  от въпроси свързани с иновации в хотели и ресторанти, както и от начини на управление на мениджъри и компании. Бъдещите ми планове са свързани с усъвършенстване на способностите ми като преподавател, както и доразвиването на собствен туристически бизнес. По характер съм весел и жизнерадостен. Поддържам открити взаимоотношения с моите колеги и приятели. Личните ми интереси са свързани със спорт, бойни изкуства, лов и др.

E-mail: nikolov_nik@yahoo.com

 

Галерия снимки