Fifteen sample tests for the new entrance exam

Автори: Св.Недева, Б.Попов, Кр.Трифонова, Хр.Илиева, Н.Станчева   

Година на издаване: 2012

Издателство: Колорпринт

Цена: 7.00 лв

Сборникът  е предназначен за кандидат-студенти, подготвящи се за приемните изпити и съдържа 15 теста по новия формат на писмения изпит по чужди езици в Колежа, в сила от  2011г. Състои се от тестове, вече давани на предни кандидат-cтудентски изпити по английски език и е за ниво среднонапреднали, съгласно изискванията за кандидатстване в колежите.

Писменият изпит за трите специалности – Мениджмънт на туризма (МТ), Мениджмънт на свободното време (МСВ) и Мениджмънт на хотели и ресторанти (МХР), целящ да установи чуждоезиковата компетентност на кандидата, включва:

  1. Писмена задача – Диалог в обем от 180 - 200 думи по зададена тема с право на избор от предложени 2 варианта.                                                                                                                                                                        
  2. Тест, състоящ се от три елемента.
    • Първи елемент. Попълване на 20 заличени думи или фрази в оригинален текст от 150 - 200 думи. Кандидатите избират от 25 думи или фрази, дадени в разбъркан ред.               
    • Втори елемент. Попълване на празно място в 30 изречения с възможност за избор от 4 варианта за всяко изречение.        
    • Трети елемент. Оригинален текст за четене, в обем около 400 думи с 5 въпроса върху текста, които проверяват до колко е разбран основният смисъл в текста. Верният отговор се избира от 3 варианта за всеки въпрос.                                                    

Устният изпит по езика е предназначен за кандидатите за специалности МТ и МСВ. Той цели да установи степента на езикови и комуникативни умения на кандидата в свободен разговор по общи теми от ежедневието. Последната част на сборника предлага 45 примерни теми за събеседване, които да послужат при предварителната подготовка на кандидатите.

 

 

Галерия снимки