хон.пр. Галина Тодорова

 

e-mail: todorovagalina65@gmail.com 

сайт: psychea-bg.com

Магистър психолог – Психология и психопатология на развитието – 2007 г. – Варненски свободен университет „Черноризец храбър“.

Когнитивно – поведенчески консултант – 2014 г. – Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, гр. София.

Научни интереси: психология, социална психология, личностово израстване, психологично консултиране.

Хоби: писане на статии, стихове, психологично консултиране.

Хоноруван преподавател от 2013 г. по дисциплината „Социална психология в туризма“.

Файлове

Критерии за оценка
Реферат по "Социална психология в туризма" - теми и указания
Теми за самостоятелна работа
Науката социална психология
Поведение на туриста
Външното поведение на туриста
Общуването (Комуникация)
Базисни комуникативни умения
Умението да слушаме
Социални умения за работа с туристи
Видове взаимоотношения в продажбите и обслужването "лице в лице"
Вербално и невербално влияние в обслужването и продажбите "лице в лице"
Специфични подходи в обслужването и продажбите "лице в лице"

Галерия снимки