Доц. д-р Гинка Димитрова

Заместник-директор

Ръководител катедра "Чужди езици"

ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

 

Постъпила в колежа през 1999 г.

Доцент – 2008 г.
Доктор – Институт за български език при БАН – София, 1996 г.
Магистър филолог „Руски език и литература”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 1984 г.

Научни интереси: лингвокултурология, интеркултурна комуникация, терминознание,  проблеми на превода.
Членство: Международна терминологична организация ISCO, Съюз на учените в България, Дружеството на русистите в България, Представител на Българското лексикографско дружество за гр. Варна, Съюз на преводачите в България

Преподавани дисциплини: РУСКИ ЕЗИК, СТРАНОЗНАНИЕ, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - УЧЕБНА 2018/2019 г.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: кабинет 3-105  понеделник 9.30 ч. - 11.30 ч.

КОНСУЛТАЦИИ: кабинет 3-105 вторник 9.30 ч. - 10.30 ч.

                           кабинет 3-105 четвъртък 9.30 ч. - 10.30 ч.

 

УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

Ден

Начало

Край

Зала

Лекция/

Упражнение

Дисциплина

Групи

Вторник

10:30

13:15

3-208

Упражнение

II чужд език - Руски

Курс:1 МСВ

Сряда

11:30

14:15

3-208

Упражнение

II чужд език - Руски

Курс:1 МСВ

Сряда

14:30

17:15

3-204

Лекция

Интеркултурна комуникация

Курс:1 МТ;

Курс:1 МСВ

Четвъртък

13:30

16:15

3-208

Упражнение

II чужд език - Руски

Курс:1 МСВ

 

Файлове

Теми и изисквания по РУСКИ ЕЗИК - спец. МСВ - 2 семестър
Теми и изисквания по ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

Галерия снимки