Доц. д-р Гинка Димитрова

Заместник-директор

Ръководител катедра "Чужди езици"

ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

 

Постъпила в колежа през 1999 г.

Доцент – 2008 г.
Доктор – Институт за български език при БАН – София, 1996 г.
Магистър филолог „Руски език и литература”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 1984 г.

Научни интереси: лингвокултурология, интеркултурна комуникация, терминознание,  проблеми на превода.
Членство: Международна терминологична организация ISCO, Съюз на учените в България, Дружеството на русистите в България, Представител на Българското лексикографско дружество за гр. Варна, Съюз на преводачите в България

Преподавани дисциплини: РУСКИ ЕЗИК, СТРАНОЗНАНИЕ, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - УЧЕБНА 2019/2020 г.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: кабинет 3-105

КОНСУЛТАЦИИ: кабинет 3-105 

 

 

УЧЕБ

Файлове

СТРАНОЗНАНИЕ - ЛЕКЦИЯ 3
СТРАНОЗНАНИЕ - ЛЕКЦИЯ 2
Теми и изисквания по РУСКИ ЕЗИК - 3 сем. за спец. МСВ
Разпределение на часовете по Странознание
Теми и изисквания по Странознание
Странознание - Лекция 1

Галерия снимки