A Tour of Bulgaria - A Handbook in Guiding Part One

Заглавие: A Tour of BulgariaA Handbook in Guiding Part One

Издателство: „Наука и икономика” към ИУ Варна

Автори:  гл ас. Светла Недева и гл. ас. Красимира Трифонова

Цена: 6.00 лв.

Книгата е на английски език и е предназначена за студентите от специалностите „Мениджмънт на туризма” и „Мениджмънт на свободното време”, в помощ на тяхната подготовка по ”Учебна практика по екскурзоводство и анимация” на първи и втори чужд език. Настоящото помагало е Част първа, която съдържа полезна информация за България като дестинация, общ преглед на историята и географията на страната, както и на нейните природни, исторически и културни забележителности. Информацията е изложена в 4 основни глави 1. Обща информация за България; 2. Туристически ресурси; 3. Исторически преглед; 4. Културно наследство.

Галерия снимки