Хон.ас. д-р Христина Филипова

Магистър - Economie et Gestion du Gout et du Luxe, Marketing, parcours Recherche, Université de Reims Champagne- Ardenne, Реймс,  Франция

Научни интереси: Маркетинг, Потребителско поведение, Интеркултурни връзки, Ресторантьорство

Хоноруван преподавател от 2015 г. по дисциплините: "Ресторантьорство", "Анимация в туризма" в Колеж по туризъм - Варна

Хоноруван преподавател по дисциплините: "Ресторантьорство", "InternationalPoliticalEconomy", "Социална психология в туризма" в Икономически университет - Варна

Интереси: Куизове, Escape Games

 

 

Ресторантьорство (допълнителна дата за явяване на изпит за студентите от редовна и задочна форма на обучение, неположили или желаещи да приравнят горепосочения изпит) - 18 ноември 2019г. от 13.30ч. в 3-203.    


hris_filipova@yahoo.com