ст.пр. Христина Илиева-Сверчкова

hsvertchkova@yahoo.com   hristina.ilieva@ue-varna.bg

 

Постъпила в колежа през 2002 г.

Магистър филолог „Английски език и литература”, с втора специалност „Руски език"

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”,
Магистър „Транслатология” (с английски и с руски език),
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Научни интереси: методика на преподаването на чужд език за специални цели, интегриране на професионално съдържание и езиково обучение, теория и практика на превода


Преподавани дисциплини: Английски език

 

Учебна 2018/19 година - летен семестър

Консултации: 

Понеделник (четна): 15.15 - 16.15  зала 209

Четвъртък : 10.15 - 11.15                зала 209

Четвъртък (нечетна): 15.15 - 16.15 зала 209 

 Разписание:

 

Понеделник

Нечетна седмица

 

08:30

11:15

 

3-308

 

Курс:3 МХР-11   3

Понеделник

Всяка седмица

 

11:30

13:15

 

3-303

 

Курс:2 МХР-11   2

Понеделник

Четна седмица

 

13:30

15:15

 

3-201

 

Курс:1 МХР-12   2

Сряда

Нечетна седмица

 

09:30

13:15

 

3-303

 

Курс:2 МХР-11   4

Сряда

Четна седмица

 

10:30

13:15

 

3-205

 

Курс:1 МХР-12   3

Сряда

Всяка седмица

 

13:30

16:15

 

3-308

 

Курс:3 МХР-11   3

Четвъртък

Всяка седмица

 

08:30

10:15

 

3-301

 

Курс:2 МХР-11   2

Четвъртък

Всяка седмица

 

11:30

13:15

 

3-204

 

Курс:1 МХР-12   2

Четвъртък

Нечетна седмица

 

13:30

15:15

 

3-301

 

Курс:2 МХР-12   2

Четвъртък

Четна седмица

 

11:30

17:15

 

3-302

 

Курс:2 МХР-12   4

Петък

Всяка седмица

 

10:30

13:15

 

3-204

 

Курс:2 МХР-12   3