“Индустрия на свободното време”

Aвтор: гл.ас. Снежина Кадиева

Година на издаване: 2012

Издателство: "Наука и икономика", ИУ - Варна

Цена: 6.00 лв.

Учебникът е предназначен за студентите от Колеж по туризъм – Варна, изучаващи дисциплината „Индустрия на свободното време” – задължителна за специалност „Мениджмънт на свободното време” и свободно избираема за специалностите „Мениджмънт на хотели и ресторанти” и „Мениджмънт на туризма”. Изданието може да бъде полезно и на представители на центрове за свободно време, уелнес и спортно-рекреативни услуги, фирми за организиране на специални събития и за анимационна дейност, клубове за хоби, спортни и други дейности по специални интереси, отдели към общини и министерства, отговарящи за политиката за спорт, култура, младежка дейност  и др.

Учебникът e първо по рода си издание в България. В него успешно са обобщени и представени основните теоретични понятия, категории и класификации за концепцията и индустрията на свободното време, включително в исторически аспект. В разработката са изведени ключовите характеристики на продукта, дейностите и организациите от индустрията на свободното време, предпоставките, механизмите и тенденциите за нейното развитие. Важен принос на учебника е разясняването на теорията чрез множество успешни практики, съвременни процеси и дейности от сферата на свободното време и туризма. В казусите са разгледани примери и поставени проблеми, които са ценни за усвояването и развитието на умения и знания, необходими за работещите в индустрията на свободното време и туризма.

Галерия снимки