ст.преп. Иванка Павлова

pavlova_fr@ue-varna.bg

ivanka_pavlova@yahoo.fr

0882 950654 ; 0895 645579

 

Завършено образование

Магистър филолог „Френски език и литература”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 1982 г.

Научни интереси: чуждоезиково обучение, съвременна френска литература, превод на френскоезични автори

Преподавани дисциплини:  Френски език - втори чужд, упражнения

ОКС "Професионален бакалавър", специалност "Мениджмънт на хотели и ресторанти"

По-важни научни публикации

Участия в научни проекти

Консултантска дейност: преподавател в Alliance Française, хабилитиран екзаминатор DELF, всички нива

 

 

 

Консултации за втори сем. 2019/2020:

четвъртък           11.15 -12.15

петък                    14.15-15.15


 Програма за втори сем. 2019/2020

 

понеделник                        14.30-17.15     зала 3-203          МХР 313, първи курс

сряда (четна седм.)         10.30-13.15       зала 3-201        МХР 13, третикурс

четвъртък                          8.30-11.15      зала 3-302          МХР 313, първи курс

                                         12.30-15.15    зала 3-306           МХР 13. трети курс

петък                                  11.30-14.15     зала 3-301          МХР 313, първи курс

 

 

 

 

Файлове

Указания за дистанционна работа и подготовка на изпита в края на втори семестър
Указания за дистанционна работа и подготовка за държавния изпит
Указания за отчетите на практиката в бар, за групи 14 и 15, трети курс МХР
Програма, изисквания, критерии за оценка, дати за тестове по френски език - група 13, трети курс,2019-2020
Програма, изисквания, критерии за оценка, дати за тестове по френски език-група 313, първи курс, 2019-2020
Програма, изисквания, критерии за оценка, дати за тестове по френски език- група 313, първи курс, 2019-2020
Програма, изисквания, оценяване и дати за тестове по френски език - трети курс МХР 13, първи сем. 2019-2020
Програма, изисквания, критерии за оценка, дати за тестове по френски език, група МХР13, втори курс, 2018/2019 г.
Програма, изисквания,оценяване,дати за тестове по френски език през първи сем. на уч.год. 2018/2019, МХР 3 втори курс
Теми за устния изпит на група МХР3, първи курс,втори език - 2.05.2018
Описание на учебното съдържание за втори семестър 2018, група МХР3. Критерии за оценка, дати за тестове и изпит, задължителна и препоръчителна литература
Файлът съдържа описание на темите за втори семестър на трети курс за специалност МТ, френски- втори чужд език, датите за тестове и семестриално контролно, изискванията за подготовка и критериите за оценка
Учебен маршрут за МТ2, трети курс, Източни Родопи, 24-28.10.2016
Примерни теми за писмен държавен изпит за спец. МТ - френски ез.

Галерия снимки