ст.преп. Иванка Павлова

pavlova_fr@ue-varna.bg

ivanka_pavlova@yahoo.fr

 

Постъпила в колежа през 1991 г.

Магистър филолог „Френски език и литература”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, 1982 г.

Научни интереси: чуждоезиково обучение, съвременна френска литература, превод на френскоезични автори
Преподавател в Alliance Française, екзаминатор на изпити за DELF/DALF (нива А1-С2)

Преподавани дисциплини:  Френски език

 

 

Консултации за  втори сем. 2018/2019:

вторник: 13.30-14.30

сряда: 11.30-12.30

                                                                     

 

Програма за втори сем. 2018/2019

 

Четна седмица


понеделник                        11.30-14.15     зала 3-306          МХР 13, трети курс

вторник                               14.30-17.15     зала 3-302          МХР 13, втори курс

сряда                                   8.30-11.15       зала 3-306          МХР 13, трети курс

четвъртък                            13.30-15.15     зала 3-201          МХР 13, втори курс

 

 

 

Нечетна седмица

 

вторник       14.30 -17.15     зала 3-302       МХР 13, втори курс

сряда         8.30 - 11.15      зала 3-306       МХР 13, трети курс

четвъртък        13.30 - 15.15    зала 3- 201      МХР 13, втори курс

                   15.30 - 17.15    зала 3-301       МХР 13, втори курс

петък          10.30 - 13.15    зала 3 -202     МХР 13, втори курс

 

Файлове

Програма, изисквания, критерии за оценка по френски език, трети курс, семестър 6, група МХР13, уч.2018-2019 г.
Програма, изисквания, критерии за оценка, дати за тестове по френски език, група МХР13, втори курс, 2018/2019 г.
Програма, изисквания, оценяване, дати за тестове по френски език през първи сем. на уч.год.2018/2019, МХР3, трети курс
Програма, изисквания,оценяване,дати за тестове по френски език през първи сем. на уч.год. 2018/2019, МХР 3 втори курс
Програма, изисквания, оценяване, дати за тестове по френски език през първи семестър на уч.год.2018/2019,МХР група 13, първи курс
Теми за устния изпит на група МХР3, първи курс,втори език - 2.05.2018
Описание на учебното съдържание за втори семестър 2018, група МХР3. Критерии за оценка, дати за тестове и изпит, задължителна и препоръчителна литература
Файлът съдържа описание на темите за втори семестър на трети курс за специалност МТ, френски- втори чужд език, датите за тестове и семестриално контролно, изискванията за подготовка и критериите за оценка
Учебен маршрут за МТ2, трети курс, Източни Родопи, 24-28.10.2016
Примерни теми за писмен държавен изпит за спец. МТ - френски ез.

Галерия снимки