Гл.ас. Костадинка Иванова

rome_corporation@abv.bg

Постъпила в Колежа през 1992 г.

Магистър „Туризъм и опазване на културно наследство”,
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, 2005 г.

Научни интереси: сомелиерство и винен туризъм

Преподавани дисциплини: Технология и организация на обслужване в ресторанта, бара и хотела

Консултации: Вторник 12.00-13.30 - Кабинет по барманство

Файлове

програма барманство
програма сомелиерство
Програма по "Технология на обслужване в ресторант"

Галерия снимки