Гл.ас.д-р Красимира Янчева

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

 

Постъпила в Колеж по туризъм през ноември 2009 година.

 

 

Завършила:

Научни интереси: специализирани видове туризъм, културен туризъм, основи на туризма, туристическа анимация

Интереси: български фолклор

Преподавани дисциплини: Въведение в туризма, Туристически ресурси, Анимация в туризма

Консултации: Вторник 13.00-15.00- каб. 427 Икономически Университет

Галерия снимки