La Bulgarie. Histoire, traditions et temps modernes

Автори: Иванка Павлова, Маргарита Панчева

Година на издаване: 2008

Издателство: Наука и икономика, ИУ-Варна

Цена: 7.00 лв.

Учебно помагало на френски език, предназначено за студентите в Колежа. То предоставя информация, необходима за подготовката на екскурзоводски беседи за практическите часове по чужд език. Темите са съобразени с принципите за приоритетност на изучаването им по време на курса на обучение.

Съдържанието включва следните глави: Исторически преглед, Език и религия, Съвременност, Туризъм, Празници и обичаи, Любопитни факти от българската история, България и българите в произведенията на френски писатели и пътешественици.

В изданието се представят нови, налагащи се вече становища на историци и изследователи за миналото и за съвременната история на България, разглеждат се съвременни аспекти от икономическия и социалния живот на страната. Задължително място в текстовете е отредено на факти, които отразяват общи моменти във взаимоотношенията между Франция и България.

Някои от темите са подсказани от интересите на френскоговорящия турист. Екскурзоводът може по свой избор да ползва информацията в тях като любопитен и занимателен момент в беседата си.

Полезна информация предоставят приложенията Спортни постижения и календарите на културни, спортни и бизнес събития в страната. За улеснение в помагалото има илюстрации и речник на използваните специални термини.

Текстовете са пригодени да бъдат еднакво достъпни за изучаващите френски като първи и втори чужд език. Редакцията им е поверена на френскоговорящ специалист.

Учебното пособието е полезно не само за студенти, но и за екскурзоводи с дългогодишна практика.

Помагалото се разпространява в книжарницата на Икономически университет – Варна.

 

Галерия снимки