хон.ас. д-р Лилия Милева

д-р Лилия Милева води лекции и семинарни занятия по дисциплините " Управление на туризма"  и  „Управление на човешките ресурси в туризма” в Колеж по Туризъм Варна от 2014-та година. От 1.02.2009 до септември 2019 води на семинарни занятия по дисциплината „Теория на управлението” („Основи на управлението”) в ИУ-Варна като хоноруван асистент. Междувременно води кратки курсове по дисциплините „Основи на пазарната икономика” ,и „Търговска кореспонденция” в „Дийома” ЕООД,.  В периода 01.08.2008- 1.02.2009г. работи като Младши експерт в Дирекция Инспекция по труда Варна. Научни интереси в областите: мениджмънт на авиотранспорта, бизнес консултиране и управление на човешките ресурси, бизнес етика при провеждане на набор  и подбор на персонала.

Консултации: по e-mail или по предварително направена уговорка.

Петък: - 14.30-16.00

e-mail за връзка: l.mileva@ue-varna.bg 

Файлове

Курсова работа по тема Мотивация, за трети курс, редовно обучение, КРАЕН СРОК 20.12/ бонус точки до 15.12
Курсова работа по тема Стратегии, за трети курс, редовно обучение, КРАЕН СРОК 20.12/ бонус точки до 15.12
Задача за домашно за групи 21 и 31, специалности МТ и МСВ, краен срок 13.12.
План-график по дисциплината "Управление на туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, редовно обучение,гр. 21,31 зимен семестър 2019/2020г.
Конспект по дисциплината "Управление в туризма" за студентите от ТРЕТИ курс, задочно обучение.
Указания за курсова работа по дисциплината "Управление в туризма" за студентите от ТРЕТИ курс, задочно обучение.КРАЕН СРОК 13.10.19
План-график по дисциплината "Управление в туризма" за студентите от ТРЕТИ курс, задочно обучение.
Домашна работа за студентите от МХР задочно обучение, курс ТРЕТИ.
Конспект по Управление на човешките ресурси за студентите от курс ТРЕТИ, редовно обучение, специалности: МТ, МХР, летен семестър 2018/2019
Задание за курсова работа по дисциплината "Управление на човешките ресурси в туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, РЕДОВНО обучение, летен семестър 2018/2019г.
План-график по дисциплината "Управление на човешките ресурси в туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, редовно обучение, летен семестър 2018/2019г.
Лекция 6 по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, ЗАДОЧНО обучение
Лекция 5 по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, ЗАДОЧНО обучение
Лекция 4 по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, ЗАДОЧНО обучение
Лекция 3 по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, ЗАДОЧНО обучение
Лекция 2 по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, ЗАДОЧНО обучение
Лекция 1 по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, ЗАДОЧНО обучение
План-конспект по дисциплината "Управление на туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, задочно обучение, зимен семестър 2018/2019г.

Галерия снимки