хон.ас. д-р Лилия Милева

д-р Лилия Милева води лекции и семинарни занятия по дисциплините " Управление на туризма"  и  „Управление на човешките ресурси в туризма” в Колеж по Туризъм Варна от 2014-та година. От 1.02.2009 до септември 2019 води на семинарни занятия по дисциплината „Теория на управлението” („Основи на управлението”) в ИУ-Варна като хоноруван асистент. Междувременно води кратки курсове по дисциплините „Основи на пазарната икономика” ,и „Търговска кореспонденция” в „Дийома” ЕООД,.  В периода 01.08.2008- 1.02.2009г. работи като Младши експерт в Дирекция Инспекция по труда Варна. Научни интереси в областите: мениджмънт на авиотранспорта, бизнес консултиране и управление на човешките ресурси, бизнес етика при провеждане на набор  и подбор на персонала.

Консултации: по e-mail или по предварително направена уговорка.

Четвъртък 12.15-13.30/ 3-106

 

e-mail за връзка: l.mileva@ue-varna.bg 

Файлове

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ТРЕТИ КУРС ЗА ИЗПИТ ПО УЧР НА 22.04.20 от 8ч. в системата на MOODLE- e-learn.
Указания по УЧР в туризма за студентите от ТРЕТИ курс, редовно обучение, специалностиЛ МТ, МСВ, МХР.
Съобщение за дисциплината "Управление на човешките ресурси в туризма", за всички студенти от ТРЕТИ курс (МТ, МСВ, МХР).
План-график по дисциплината "Управление на човешките ресурси в туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, РЕДОВНО обучение,спец. МХР, МТ, МСВ, летен семестър 2019/2020г.
Задание за курсова работа по управление на човешките ресурси за студентите неположили изпит по УЧР.
Задание за курсова работа по управление на човешките ресурси за студентите от задочно обучение курс ТРЕТИ.
Основни понятия за изпит по УЧР за студентите от ТРЕТИ КУРС, ЗАДОЧНО обучение, летен семестър 2019/20.
План-график по дисциплината "Управление на човешките ресурси в туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, задочно обучение, зимен семестър 2019/2020г.
Курсова работа по тема Стратегии, за трети курс, редовно обучение, КРАЕН СРОК 20.12/ бонус точки до 15.12
Курсова работа по тема Мотивация, за трети курс, редовно обучение, КРАЕН СРОК 20.12/ бонус точки до 15.12
План-график по дисциплината "Управление на туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, редовно обучение,гр. 21,31 зимен семестър 2019/2020г.
Конспект по дисциплината "Управление в туризма" за студентите от ТРЕТИ курс, задочно обучение.
План-график по дисциплината "Управление в туризма" за студентите от ТРЕТИ курс, задочно обучение.
Конспект по Управление на човешките ресурси за студентите от курс ТРЕТИ, редовно обучение, специалности: МТ, МХР, летен семестър 2018/2019
План-график по дисциплината "Управление на човешките ресурси в туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, редовно обучение, летен семестър 2018/2019г.
План-конспект по дисциплината "Управление на туризма" за студентите от курс ТРЕТИ, задочно обучение, зимен семестър 2018/2019г.

Галерия снимки