ст. преп. Маргарита Панчева

pancheva_m@ue-varna.bg

Постъпила в Колежа през 1992 г.

Магистър филолог „Френски и български език”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - 1991 г.
Следдипломна квалификация спец. „Туризъм” към ИУ-Варна - 2000 г.
Сертификат от Парижката търговско-промишлена палата
за владеене на специализиран френски език в областта
                                                  на хотелиерството и туризма - 2000 г.

Научни интереси: специализиран френски в областите "Туризъм", "История", "Археология", "Архитектура", "Гастрономия", "Вино и дегустация"; Методика на екскурзоводската беседа 

Преподавателска мобилност по програма "Еразъм": Приморски университет в Булон-сюр-Мер (Франция) - 2010 г.; Lycée des Métiers Georges Frêche, гр. Монпелие (Франция) - 2018 г.

Преподавани дисциплини:  Френски език, Странознание на франкофонските страни, Екскурзоводство, Специализирани видове туризъм (винен и религиозен туризъм)

 

УЧЕБНА 2018/2019 - зимен семестър

 

Седмично разписание:

 Четна седмица

ПОН         11:30 - 14:15     3-305    Гр. МХР15, ІІІ курс - Френски език

ВТ            8:30 - 11:15       3-202     МХР, ІІ курс - СВТ (л)

               11:30 - 14:15      3-301     Гр. МХР13, ІІ курс - ФЕ

СР             8:30 - 11:15     3-202     МТ, МСВ, І курс  - Странознание (л)

               11.30 - 14.15      3-302     Гр. МХР13, ІІ курс - ФЕ

ЧЕТ          8.30 - 11.15       3-206     МТ+МСВ, І курс  - Странознание (у) 

               11.30 - 14.15      3-203     Гр. МХР15, ІІ курс - ФЕ

ПЕТ          8.30-11.15        3-202     Гр. МXР15, ІІІ курс  - ФЕ

 

Нечетна седмица

ПОН          8:30 - 11:15      3-302      Гр. МXР13, ІІ курс  - ФЕ 

                11:30 - 14:15     3-305      Гр. МХР15, ІІІ курс - ФЕ

ВТ             8:30 - 11:15      3-202      МXР, ІІ курс  - СВТ (л)

               11:30 - 14:15      3-301      Гр. МХР13, ІІ курс - ФЕ

СР             8.30 - 11.15       3-202      МТ+МСВ, І курс - Странознание (л)

               11:30 - 14:15      3-202      МХР, ІІ курс - СВТ (у)

               14:30 - 17:15      3-202      МХР, ІІ курс - СВТ (у)

ЧЕТ          11.30 - 14.15     3-206      МТ+МСВ, І курс  - Странознание (у)

ПЕТ          11.30 - 14.15     3-203      МXР, ІІ курс  - СВТ (у)

Файлове

Учебно пътуване,Зад. обуч-е (26.09.19) - разпределение
Екскурзоводство VІ
Екскурзоводство V
Екскурзоводство ІV
Екскурзоводство ІІІ
Екскурзоводство ІІ
Екскурзоводство І

Галерия снимки