ст. преп. Маргарита Панчева

pancheva_m@ue-varna.bg

Постъпила в Колежа през 1992 г.

Магистър филолог „Френски и български език”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - 1991 г.
Следдипломна квалификация спец. „Туризъм” към ИУ-Варна - 2000 г.
Сертификат от Парижката търговско-промишлена палата
за владеене на специализиран френски език в областта
                                                  на хотелиерството и туризма - 2000 г.

Научни интереси: специализиран френски в областите "Туризъм", "История", "Археология", "Архитектура", "Гастрономия", "Вино и дегустация"; Методика на екскурзоводската беседа 

Преподавателска мобилност по програма "Еразъм": Приморски университет в Булон-сюр-Мер (Франция) - 2010 г.; Lycée des Métiers Georges Frêche, гр. Монпелие (Франция) - 2018 г.

Преподавани дисциплини:  Френски език, Странознание на франкофонските страни, Екскурзоводство, Специализирани видове туризъм (винен и религиозен туризъм)

 

УЧЕБНА 2018/2019 - зимен семестър

 

Седмично разписание:

 Четна седмица

ПОН         9:30 - 13:15       3-304    Гр. МХР15, ІІ курс - Френски език

СР           10:30 - 13:15      3-303     Гр. МXР13, І курс  - ФЕ

               14.30 - 18.15      3-202     Гр. МХР15, ІІ курс - ФЕ

ЧЕТ         11.30 - 13.15      3-301     Гр. МXР13, І курс  - ФЕ 

               13.30 - 15.15      3-303     Гр. МХР15, ІІ курс - ФЕ

                15:30 - 17:00     3-      Консултация

ПЕТ         10.30-13.15        3-204     Гр. МXР13, І курс  - ФЕ

Нечетна седмица

ПОН          9:30 - 12:15      3-306      Гр. МXР13, І курс  - ФЕ 

ВТ             8:30 - 10:15      3-208      Гр. МXР13, І курс  - ФЕ

СР             8.30 - 11.15      3-202      Гр. МХР15, ІІ курс - ФЕ

ЧЕТ          11.30 - 13.15      3-301     Гр. МXР13, І курс  - ФЕ 

                13.30 - 15.15      3-303     Гр. МХР15, ІІ курс - ФЕ

                15:30 - 17:00     3-      Консултация

ПЕТ         10.30-13.15        3-204     Гр. МXР13, І курс  - ФЕ

Файлове

Теми изисквания по Френски език (2 чужд), спец. МХР, IV сем.
ТЕМИ И ИЗИСКВАНИЯ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК (ІІ-ри чужд) ЗА СПЕЦ. МХР - ІІ сем.

Галерия снимки