ст. преп. Маргарита Панчева

pancheva_m@ue-varna.bg

Постъпила в Колежа през 1992 г.

Магистър филолог „Френски и български език”,
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - 1991 г.
Следдипломна квалификация спец. „Туризъм” към ИУ-Варна - 2000 г.
Сертификат от Парижката търговско-промишлена палата
за владеене на специализиран френски език в областта
                                                  на хотелиерството и туризма - 2000 г.

Научни интереси: специализиран френски в областите "Туризъм", "История", "Археология", "Архитектура", "Гастрономия", "Вино и дегустация"; Методика на екскурзоводската беседа 

Преподавателска мобилност по програма "Еразъм": Приморски университет в Булон-сюр-Мер (Франция) - 2010 г.; Lycée des Métiers Georges Frêche, гр. Монпелие (Франция) - 2018 г.

Преподавани дисциплини:  Френски език, Странознание на франкофонските страни, Екскурзоводство, Специализирани видове туризъм (винен и религиозен туризъм)

 

УЧЕБНА 2019/2020 - летен семестър

 Дати за неположени изпити: 25 февруари, 31 март, 14 април от 14.30 ч.

Седмично разписание:

 ВТ            11:30 - 14:15       3-302     МХР13, ІІ курс - ФЕ

                 14:30 - 15:30       3-108     Консултация

СР               8:30 - 11:15       3-306     МХР13, ІІ курс  - ФЕ

                 11:30 - 12:30       3-108     Консултация

ЧЕТ (неч.) 13:30 - 16:15       3-206     МХР15, ІІІ курс  - ФЕ

ПЕТ             8:30 - 11:15       3-206     МXР13, ІІ курс  - ФЕ

                 11:30 - 14:15       3-206     МХР15, ІІІ курс - ФЕ

Файлове

Теми и изисквания по френски език МХР, ІV семестър
Теми и изисквания по френски език МХР, ІV семестър
Теми и изисквания по Странознание
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ - лекционен материал
ВИНЕН ТУРИЗЪМ - лекционен материал
Теми и изисквания по дисциплината "Специализирани видове туризъм"
ЕКСКУРЗОВОДСТВО - Въпросник

Галерия снимки