хон.пр. Милена Желева

 

E-mail: zheleva.milena@mail.bg

Филолог-преводач „Английска филология“ и „Лингвистика и превод“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Магистър „Български и руски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Учебна практика в Държавен институт по руски език „Ал. С. Пушкин", гр. Москва – 2008 г.

Учебна практика в Московски педагогически държавен университет – 2015 г.

Научни интереси: лингвистична прагматика, когнитивна лингвистика, лингвокултурология

Хоноруван преподавател от 2012 г. по дисциплината „Руски език“

Ден

Седмица

Начало

Край

Корпус

Зала

Дисциплина

Групи

Сряда

Всяка

15:30

18:15

3

208

 Руски език

Курс:3 МХР7

Четвъртък

Всяка

15:30

18:15

3

205

 Руски език

Курс:3 МХР7

 

Файлове

Теми и изисквания по РУСКИ като ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК-спец.МХР-6 сем.

Галерия снимки