Ст. пр. Наталия Станчева

n.stancheva@ue-varna.bg

natalia_stancheva@abv.bg

Постъпила в колежа през 2002 г.

Магистър филолог „Английски език и литература”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 1998 г.

Научни интереси: методика на чуждоезиковото обучение, проблеми на превода, терминология

Преподавани дисциплини:  Английски език

Консултации: Сряда 14:30-15:30, Четвъртък 14:30-15:30

Дати за допълнителни ликвидационни изпити от предходни изпитни сесии:

27.02.2020, 26.03.20202, 23.04.2020 (14:30 - 16:00)

 

Разписание за летен семестър учебна 2019/2020 г.

Понеделник

Всяка седмица

13:30

16:15

3-306

У

Курс:3 МХР 013 (1език)

Вторник

Нечетна седм.

8:30

11:15

3-301

У

Курс:2 МХР 013 (1език)

Вторник

Четна седмица

11:30

14:15

3-208

У

Курс:3 МХР 013 (1 език)

Сряда

Всяка седмица

8:30

11:15

3-204

У

Курс:2 МХР 015 (1 език)

Сряда

Всяка седмица 11:30 14:15 3-205 У Курс:1 МХР 314 (1 език)

Четвъртък

Четна седмица

Всяка седмица

8:30

11:30

11:15

14:15

3-202

3-302

У

У

Курс:2 МХР 015 (1 език)

Курс:2 МХР 013 (1 език)

Четвъртък

Четна седмица

14:30

17:15

3-201

У

Курс:1 МХР 314 (1 език)