Ст. пр. Наталия Станчева

n.stancheva@ue-varna.bg

natalia_stancheva@abv.bg

Постъпила в колежа през 2002 г.

Магистър филолог „Английски език и литература”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 1998 г.

Научни интереси: методика на чуждоезиковото обучение, проблеми на превода, терминология

Преподавани дисциплини:  Английски език

Консултации: Понеделник 16:15-17:15, Вторник 14:15-15:15

Разписание за летен семестър учебна 2018/2019 г.

Понеделник

Нечетна седм.

Четна седм.

9:30

10:30

12:15

13:15

3-304

3-308

У

Курс:1 МХР 15 (1език)

Курс:1 МХР 13 (1 език)

Понеделник

Всяка седмица

13:30

16:15

3-208

У

Курс:3 МХР 17 (1език)

Вторник

Нечетна седм.

Четна седмица

8:30

8:30

11:15

11:15

3-201

3-205

У

Курс:1 МХР 15 (1 език)

Курс:3 МХР 17 (1 език)

Вторник

Всяка седмица

11:30

14:15

3-301

У

Курс:2 МХР 13 (1 език)

Сряда

Четна седмица

Нечетна седм.

10:30

11:30

13:15

14:15

3-305

3-306

У

Курс:1 МХР 15 (1 език)

Курс: 1 МХР 13 (1 език)

Сряда

Всяка седмица

14:30

17:15

3-208

У

Курс:2 МХР 13 (1 език)

Четвъртък

Четна седмица

8:30

11:15

3-202

У

Курс:1 МХР 13 (1 език)