Пешеходен туризъм

                                 Автор: д-р Станислав Пляков

                                 Издателство: "Наука и икономика", ИУ-Варна

                                 Година: 2014

                                 Цена: 7.00 лв.

 

       Учебникът "Пешеходен туризъм" е предназначен за студентите от Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, изучаващи дисциплината "Пешеходен туризъм". Целта на разработката е да се представят както теоретичните основи на пешеходния туризъм, така и практическия аспект на негоното организиране и реализация. В учебника са изяснени същността, характеристиките, подходите и принципите за осъществяване на пешеходния туризъм. Теоретичните понятия и постановки са обяснени и допълнени с конкретни примери, насоки и съвети за практическото изпълнение на пешеходни туристически пътувания.

      Учебникът представя етапите, правилата и средствата за практическото организиране и реализиране на пешеходния туризъм, както за организаторите и водачите на пътуванията, така и за техните участници. В разработката се предлага ценна информация за безопасността и сигурността на туристи и водачи, за предотвратяването на злополуки и нежелани ситуации, за опасностите и начините за справяне с тях по време на преходи и обиколки. В учебника са разгледани конкретни възможности за осъществяване на пешеходен туризъм в България чрез представяне на характеристиките на планините, природните паркове, резервати и уникални места в страната.

Галерия снимки