Х. Ас. Петя Атанасова

e-mail:   p.atanasova@ue-varna.bg

            petya_atanasova_atanasova@abv.bg


 линк към платформата за електронно обучение на ИУ - Варна: 

http://e-learn.ue-varna.bg/

Завършила:

ПГТ "Проф.д-р Асен Златаров" Варна, спец. Производство на сладкарски изделия

Колеж по туризъм - Варна, проф.бакалавър - спец. Мениджмънт на хотели и ресторанти

Университет по хранителни технологии - Пловдив, магистър - спец. Туризъм към катедра Туризъм и хранене, Стопански факултет

От 2016 г. член на Международната организация на учените по стокознание и технология, със седалище Виена, Австрия – International Society of Commodity Science And Technology (IGWT) – Vienna, Austria.

Преподавани дисциплини:

Стокознание

Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето

Базова практика

Консултации: вторник от 15:00 до 16:00 часа  в каб. 3-106

Файлове

УКАЗАНИЯ - ПО ДИСЦИПЛИНАТА "СТОКОЗНАНИЕ"
КОНСПЕКТ ПО СТОКОЗНАНИЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАД ПО СТОКОЗНАНИЕ
ДОКЛАД - ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА ОБРАЗЕЦ

Галерия снимки