Многоезичен речник - Хотел, ресторант, кухня

Автори: Севдалина Чакърова, Светла Недева, Ваня Георгиева, Маргарита Панчева, Иванка Павлова, Гинка Димитрова
Година на издаване: 2008
Издателство: Зограф, Варна
Цена: 30.00 лв. (за студенти от Колеж по туризъм - 30% намаление)

Многоезичният речник е предназначен за специалисти в туристическото обслужване, преводачи, преподаватели, студенти и ученици във висши и средни учебни заведения със специалности, свързани с туризма, както и за лица с по-широки интереси.

Многоезичният речник се състои от пет части и съдържа 3000 лексикални гнезда, както и най-често употребявани изрази от областта на хотелиерството, ресторантьорството и кулинарията. Термините в трите основни части - „Хотел”, „Ресторант”, „Кухня” - са подредени по азбучния ред на българските думи във всеки раздел и подраздел като към тях са дадени съответните им еквиваленти на английски, немски, френски и руски език. Новото преработено издание съдържа и раздел с икономически понятия. Структурата на частите „Обслужване в хотела” и „Обслужване в ресторанта” следва основните дейности в работата на хотелиера и ресторантьора и съдържа ситуативно обусловени фрази.

Настоящият тематичен речник е първото по рода си издание в България. Съставителите се надяват той да окаже ценна помощ на заетите в туризма, както и да намери своята широка публика.

Галерия снимки