Хон.пр. Ренета Чалъкова

e-mail: rreni1961@abv.bg

Завършила: Технически университет - Варна - Инженер магистър,

Информатика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Научни интереси: информационни технологии и комуникации.

Хоноруван преподавател по дисциплините: „Информационни системи в ХР и "Информационни системи в пътнически агенции" от 2015 г.

 

Файлове

конспект- теми по ИС в ПАТ
конспект по ИС в ХР

Галерия снимки