хон.ас. Росица Димитрова

 

e-mail: rosi_boicheva@abv.bg

Магистър филолог - Българска филология - 1992 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Магистър - Връзки с обществеността - 2005 г. - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Научни интереси: бизнес комуникации, връзки с обществеността, психология на общуването, маркетингови комуникации, корпоративен имидж.

Хоби: художествена фотография

Хоноруван преподавател от 2007 г. по дисциплините: „Бизнес комуникации”, „Маркетингови комуникации в туризма”.

Файлове

Първо семинарно упражнение "Целеви аудитории и цели на кампания за маркетингови комуникации на обект в сферата на туризма и свободното време"
Второ семинарно упражнение “Комуникационни канали и средства за реализиране на маркетинговите комуникации на избрания обект”
Трето семинарно упражнение "Изграждане на имидж на марката/името на фирма или продукт в сферата на туризма и свободното време"

Галерия снимки