хон.ас. Росица Димитрова

 

e-mail: rosi_boicheva@abv.bg

 

Магистър филолог - Българска филология - 1992 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Магистър - Връзки с обществеността - 2005 г. - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Научни интереси: бизнес комуникации, връзки с обществеността, психология на общуването, маркетингови комуникации, корпоративен имидж.

Хоби: художествена фотография

Хоноруван преподавател от 2007 г. по дисциплините: „Бизнес комуникации”, „Маркетингови комуникации в туризма”.

Файлове

Учебна програма по "Бизнес комуникации"
Курсова работа по "Бизнес комуникации" - тема и указания

Галерия снимки