Гл.ас. Севдалина Чакърова

s_chakarova@abv.bg

Постъпила в колежа през 1984 г.
Магистър филолог „Немски език и литература”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 1976 г.
Магистър „Езици и култура в нордския ареал”
Упсала университет, Швеция, 1978 г.

Научни интереси: специализиран немски, лингвостранознание, теория и практика на  превода, екскурзоводство
Членство: Дружество на преподавателите по немски език,
Съюз на преводачите в България

Преподавани дисциплини:  Немски език, Шведски език, Лингвостранознание, Практика на екскурзоводското обслужване

Консултации: Сряда 13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки