доц. д-р Снежина Кадиева

snejinakadieva@gmail.com

Постъпила в Колежа през 1992 г.

доцент доктор "Икономика и управление"(Туризъм) - ръководител катедра "Туризъм"

ръководител катедра "Туризъм"

Научни интереси: хотелиерство,хотелиерско обслужване, управление на качеството в хотелиерството, индустрия на свободното време, специализирани видове туризъм, грижа за клиента, маркетинг и мениджмънт на събитията

Членство: член на Съвета на колежа  и   на  Варненска туристическа камара /член на контролния съвет/, член на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти /ОЕККТО/ на община Варна

Преподавани дисциплини: Хотелиерство,Технология на обслужването в хотела, Грижа за клиента, Индустрия на свободното време,Маркетинг и мениджмънт на събитията

Консултации за зимен семестър, уч. 2019/2020г. 

понеделник от 14,30 до 16,00ч. , стая 106 - Колеж по туризъм

Неположени и приравнителни изпити при мен, ще се провеждат в посочените   ден и час за консултации.

 

Файлове

Индустрия на свободното време
Конспект по Хотелиерство - редовно обучение + теми за реферати - 2020г.
Конспект Хотелиерство - задочно 2020 и теми за реферати
Курсов проект ТОХ - редовно обучение втори курс уч. 2019- 2020
Технология на обслужване в хотела - конспект, задочно и редовно обучение за уч.2019-2020
Курсов проект по Технология на обслужването в хотела - задочно обучение - указания за изготвяне и примерни теми уч. 2019/2020г.
Конспект хотелиерство, теми за реферати и система за оценяване - редовно обучение - 2019
Курсов проект ТОХ - редовно обучение уч. 2018/2019г.
Конспект за подготовка за изпита по Въведение в туризма, първи курс, задочно обучение, уч. 2016/2017
Курсов проект по Въведение в туризма, първи курс, задочно обучение уч.г. 2016/2017
ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 2016г.
Учебна програма по хотелиерство 2015г.: редовно обучение, с тематичен график за провеждане на лекции и упражнения
Маркетинг и мениджмънт на събитията - задачи за текущ контрол уч. 2015/2016
Маркетинг и мениджмънт на събитията - конспект
Конспект по Специализирани видове туризъм
Теми за реферати и презентации по делови, спа-, уелнес и лечебен туризъм

Галерия снимки