Сомелиерство

Автор: Костадинка Иванова

Година на издаване: 2012

Издателство: "Наука и икономика" - ИУ - Варна

Цена: 6.00 лв.

Учебникът „Сомелиерство” е предназначен за студентите от Колеж по туризъм – Варна, изучаващи дисциплината „Сомелиерство”. Разработката може да бъде полезна за студенти, изучаващи дисциплини, свързани с обслужването в ЗХР и специализирани видове туризъм, на представители на ресторантьорския бизнес, заведения за развлечение като винени барове и клубове, браншови организации, свързани с винопроизводството, търговията на вино, винен туризъм, сомелиерството и др. Учебникът представя основните теоретични и практико-приложни познания, необходими за усвояването и упражняването на професията сомелиер. В тази връзка на първо място в разработката са изведени ключовите характеристики на сомелиерството и изискванията, на които упражняващите тази дейност трябва да отговарят. След това са разгледани основните елементи, средства и процеси, отнасящи се до сомелиерската практика. Това са характеристиките и географския произход на напитката вино, винопроизводството и лозарството, дейностите по предлагането, продажбата и поднасянето на виното и т.н. Изданието е значимо за усвояването на нови познания за развитие на собствен малък и среден бизнес в определени райони (например винаро-лозарски или с концентрация на клиенти на винена индустрия и търговия) или съвместно с партньори, в т.ч. винопроизводители и търговци на вино.

 

Галерия снимки