Специализирани видове туризъм

Автори: доц.д-р Генка Рафаилова, гл.ас. Снежина Кадиева, гл.ас. Станислав Пляков, гл.ас. Лиляна Кожухарова, гл.ас. Атанаска Кръстева и ас. Красимира Янчева

Година на издаване: 2012г. 

Издателство: "Наука и икономика" при ИУ - Варна   

Цена: 10.00 лв.

Основната цел на учебника е да се представи същността, ролята и формите на тези видове туризъм, които се отличават от традиционния морски и планински, предимно организиран и масов туризъм. Това са екотуризмът, туризмът в селски и аграрни райони, конгресният и градски туризъм, лечебният и спа-туризъм, винен, кулинарен, културен, религиозен и спортен туризъм.Учебникът е предназначен за студентите от Колеж по туризъм – Варна, изучаващи дисциплината „Специализирани видове туризъм”. Разработката обаче може да бъде полезна за представители на туристическия бизнес, неправителствени и браншови туристически организации, представители на местната власт, отговарящи за развитието на туризма в съответната община.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки