Гл.ас. Д-р Станислав Пляков

plyakov@abv.bg

Постъпил в Колежа през 1994 г.

Специализиран учител по физическо възпитание,
Национална спортна академия „Васил Левски”, 1992 г.

Научни интереси: пешеходен туризъм, спортен туризъм, водно спасяване

Преподавани дисциплини: Физическо възпитание и спорт, Пешеходен туризъм, Специализирани видове туризъм

Консултации: Вторник 13.30-15.00 ч. - Кабинет "Катедра Туризъм" Бул. "Сливница" 158 А

 

 

 

 

 

 

 


 

Файлове

ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ПЪРВИ КУРС, ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 1. ШАХМАТ – ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14:00 часа от ВСИЧКИ ГРУПИ В зала Катедра Туризъм /на първото упражнение ще се обсъди денят и часът за следващите часове по шах/ 2. ТЕНИС НА МАСА – - ВТОРНИК от 17:00 часа – ЖЕНИ от групи МТ, МСВ и МХР11 от 18:15 часа – МЪЖЕ от групи МТ, МСВ, МХР11 и МХР12 - СРЯДА от 17:00 часа – ЖЕНИ от групи МХР12, МХР13, МХР14 и МХР15 от 18:15 часа – МЪЖЕ от групи МХР13, МХР14 и МХР15 /Провежда се в спортния комплекс на ИУ – Варна. Да се носи спортно облекло и чисти маратонки!/ 2. ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ – ТЕОРИТИЧЕН КУРС – /Ще излезе в учебното разписание при започване на семестъра/ ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ / ИЗЛЕТИ/- 1. 12-15.03.2020 г. – Традиционно изкачване на връх МУСАЛА – ПО ЖЕЛАНИЕ 2. 20-22.03.2020 г. – Тридневен излет до хижа „БАЧО КИРО” – За групи МТ, МСВ и МХР15 3. 27-29.03.2020 г. – Тридневен излет до хижа „Бачо Киро” – За групи МХР11, МХР12, МХР13 и МХР14 4. 02-06.05. – Поход „ЛЕВСКИ-БОТЕВ-РАЙ” – ПО ЖЕЛАНИЕ ЗАБЕЛЕЖКА! На всяко първото упражнение ще се дават учебно-методични указания, ще се обсъждат дните и часовете и може да настъпят промени в интерес на студентите. Затова присъствието на всички студенти е задължително! Студентите посещават спорта, който са посочили предварително в анкетния лист. Гл.ас. Д-р Станислав Пляков
За всички студенти останали без оценка по ФВС или ПТ по различни причини!
Критерии за оценка и тематичен прлан по Шах
Критерии за оценка и тематичен план по Пешеходен туризъм
Критерии за оценка и тематичен план по Тенис на маса
Програма, изисквания и критерии за оценка по Специализирани видове туризъм

Галерия снимки