Гл.ас. Д-р Станислав Пляков

plyakov@abv.bg

Постъпил в Колежа през 1994 г.

Специализиран учител по физическо възпитание,
Национална спортна академия „Васил Левски”, 1992 г.

Научни интереси: пешеходен и спортен туризъм

Преподавани дисциплини: Физическо възпитание и спорт, Пешеходен туризъм

Консултации: Сряда 13.30-15.00 ч. - Кабинет "Катедра Туризъм" ул. "Стефан Караджа" 32

 

 

 

 

 

 

 


 

Файлове

Критерии за оценка и тематичен прлан по Шах
Текущ контрол за оформяне на оценката по ФВС чрез теоретичен и практически тест за спортовете Тенис на маса и Шах ще бъде на 02 и 03.04.2019 г. За Пешеходен туризъм - веднага след всеки излет до хижа Бачо Киро. Забележка: Неявилите се на Текущ контрол се явяват на поправителна или ликвидационна сесия!
Критерии за оценка и тематичен план по Пешеходен туризъм
Критерии за оценка и тематичен план по Тенис на маса
Програма, изисквания и критерии за оценка по Специализирани видове туризъм

Галерия снимки