Светла Недева

svetla.nedeva@abv.bg; svetla.k.nedeva@ue-varna.bg

Посъстъпила в колежа 1992г. Магистър филолог "Английски език и литература" - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Метдодий" - 1985г.

Магистър "Управление на туризма" - Университет Манчестър Метрополитън, Великобритания - 1999г.

Доктор "Социална педагогика" - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - 2019г.

Научни интереси: Английски език в сферата на туризма, бизнес английски, странознание, интеркултурна комуникация, специализирани преводи, реклама в туризма, професионални квалификации.

Преподавани дисциплини: Английски език, Маршрутна практика по екскурзоводство, Странознание, Интеркултурна комуникация

Консултации: Сряда: 14.15 - 15.15; Четвъртък:9.30 - 10.30;