Доц.д-р Светлозар Стефанов

             Аз съм преподавател по счетоводство в Икономически университет – Варна и други висши училища в България. Научните ми интереси са в областта на теорията и историята на счетоводството, представянето на информацията във финансовите отчети, финансовата математика и системите за оценяване на знанията на студентите. В посочените направления са и последните ми публикации.

Извън професионалните ми интереси, обичам хубавата музика, пътешествията и заниманията с фотография. Надявам се, че един ден ще имам повече време за тях.

Приятно четене и до нови срещи!

Светлозар Стефанов

Файлове

Учебни материали по дисциплината "Счетоводство на туристическото предприятие
Анотация на дисциплината "Счетоводство на туристическото предприятие" за студентите от редовно обучение. Правила за работа по време на семестъра
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Правила за работа през семестъра. Курсови работи
Примерен сметкоплан на туристическото предприятие
Образец на фактура
Ведомост за работни заплати

Галерия снимки