Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето

Автор: Яна Христова
Година на издаване: 2010

Издателство: Наука и икономика - ИУ - Варна

Цена: 10.00 лв

Учебникът е създаден за целите на курса за обучение по дисциплината “Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето” в Колежа по туризъм към ИУ – Варна и е съобразен с учебната програма. Той е предназначен за студентите от специалност “Мениджмънт на хотела и ресторанта” за придобиване на образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”.

В първия раздел, касаещ технологията на кулинарната продукция са разработени въпроси, свързани с механичните, хидромеханичните, топлинните, химичните и биохимичните процеси, използвани в кулинарната практика. Във втория раздел са застъпени въпроси, свързани с хигиена на храненето.          

Учебникът може за бъде използван и от други учебни заведения и професионални учебни центрове при подготовка на кадри за сферата на ресторантьорството.

 

Галерия снимки