Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето

 

    

Година на издаване: 2014

Издателство: Наука и икономика – ИУ- Варна

Автор: Яна Христова

Цена: 12.00 лв.

 

 

      Учебникът е предназначен за обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на хотела и ресторанта” по дисциплината „Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето” в Колежа по туризъм към Икономическия  университет – Варна.

       В първия раздел са разгледани химичните изменения, които настъпват с основните хранителни вещества при кулинарна обработка и са описани етапите на кулинарната обработка (предварителна и топлинна), технологиите на приготвяне на съставките на ястията, както и асортимента от кулинарна продукция.

       Във втория раздел са застъпени въпроси, свързани с хигиената на храненето – замърсителите на кулинарната продукция и опасностите, произтичащи от тях. Изяснена е същността на системата НАССР, нейните основни принципи, роля и приложение при производството на кулинарни продукти.

       Учебникът е второ допълнено и преработено издание и може да бъде използван и от други учебни заведения и професионални учебни центрове при подготовка на кадри в сферата на ресторантьорството.

 

      

Галерия снимки