Новини

график на държавна изпитна сесия м. февруари 2020 г.

Тези дипломанти, които ще се явяват на Държавни изпити през м. Февруари 2020 г., трябва да подадат молби /може да не е лично/ в Учебен отдел до 31.01.2020 г. и да приготвят две снимки за диплома и 70 лв. такса за дипломиране!

 

График на изпитите

 

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 16.01.2020 09:59
1 коментара
График за ПОПРАВИТЕЛНА сесия на РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение - зимен семестър 2019-2020 г.

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 14.01.2020 12:59
0 коментара
ЗАПИСВАНЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 19/20 Г.

 

Записване за студентите от РЕДОВНО обучение за ЛЕТЕН семестър на уч. 2019/2020 г. ще се извърши чрез груповите отговорници

/ студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 03.02 до 07.02.2020 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване. / Държавна такса - 265 лв., Платено обучение - 670 лв./ Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване

 

Задължително се внася по банков път!

 

  

 

Банкова сметка на Колежа:

 

 

 

Колеж по туризъм - Варна

 

 

 

IBAN BG02STSA93003144101600

 

 

 

BIC  код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

 

 

 

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента

 

 

 

Основание за плащане: такса за семестър!

 

 

Публикувано на: 09.01.2020 12:49
0 коментара
РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2019/2020 Г.

ВИЖ ТУК

Публикувано на: 18.12.2019 14:26
0 коментара
ЗАПИСВАНЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2019/2020 Г.

Записване за студентите от ЗАДОЧНО обучение за ЛЕТЕН семестър на уч. 2019/2020 г. ще се извърши чрез груповите отговорници / студентска книжка и документ за платена такса/ в периода от 07.01 до 10.01.2020 г. в Учебен отдел на Колежа. Семестриалните такси трябва да се внесат по-рано от посочения срок за записване. / Държавна такса - 265 лв., Платено обучение - 670 лв./ Незаписалите се студенти в посочения срок отпадат от обучениe, поради незаписване!

 

 

 

Задължително се внася по банков път!

 

 

 

Банкова сметка на Колежа:

 

Колеж по туризъм - Варна

 

IBAN BG02STSA93003144101600

 

BIC  код STSABGSF Банка ДСК ЕАД

 

 

 

Задължено лице: Трите имена, фак.№ и ЕГН на студента

 

Основание за плащане: такса за семестър

Публикувано на: 17.12.2019 08:10
0 коментара
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10