Ст.пр. Ваня Георгиева

wanya_georgiewa@abv.bg

 

Постъпила в колежа през 1994 г.

Магистър филолог „Немски език и литература”,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 1991 г.

Научни интереси: методика на чуждоезиковото обучение
Членство: Дружество на преподавателите по немски език
Хоноруван преподавател по немски език в Езиков център Варна

Преподавани дисциплини:  Немски език, Лингвостранознание

Консултации: вторник четна седмица 10.30- 11.30ч.,

сряда всяка седмица 10.30- 11.30ч. 

четвъртък нечетна седмица 11.15- 12.15ч.

 

 

Файлове

Учебно съдържание. Изисквания. Дати за текущ контрол.ХР11.бтори чужд език. 6.сем
Учебно съдържание. Изисквания.Дати за текущ контрол. ХР15.първи чужд език.6.сем
Учебно съдържание. Изисквания. Дати за текущ контрол. МТ1.4.сем.
За МТ1. Учебен Маршрут "Южен бряг"
За МТ1. Маршрут Обиколка България.
Ключ към Deutsch im Restaurant
За спец МХР.Tema Deutsch im Restaurant.Подготовка за държавен изпит.
Сайтове с упражнения по немски език.

Галерия снимки