2018/2019 зимен семестър

Вторник

четна седмица

8.30-11.15

302

МХР 15

Сряда

нечетна седмица

9.30-12.15

308

МТ 21

Сряда

четна седмица

10.30-13.15

308

МХР  11

Сряда

всяка седмица

13.30-16.15

302

МХР 15

Четвъртък

всяка седмица

10.30-13.15

308

МТ 21

Четвъртък

всяка седмица

13.30-16.15

308

МХР 11

Петък

всяка седмица

10.30-13.15

201

МТ 21

 

Консултации:

Вторник – четна седмица: 11.15 – 12.15 ч.

Сряда – нечетна седмица: 12.15 - 13.15 ч.

Четвъртък – всяка седмица: 9.30 – 10.30 ч.

                                           

20:11 | 26.01.2020
Log in
Current Info