хон.пр. Яна Барановская

Д-р Яна Барановская е родена на 10.08.1971 г. в град Гомел, Република Беларус.

През 1997 г. завършва шестгодишен курс на обучение в Държавния медицински университет – гр. Гомел като доктор по медицина със специалност „Психиатрия и наркология“.

В продължение на 17 години, от 1998 до 2014 г., работи като лекар-психиатър-нарколог в гореупоменатото медицинско учреждение. 

През 2009 г. Гомелската областна клинична психиатрична болница я избира за свой „Лекар на годината“ и награждава с благодарствена грамота. През 2014 г. е наградена с почетен приз „Лекар на годината на Област Гомел“.

От 2014 г. живее в Република България – гр. Варна.

През 2017 г. преминава успешно обучение в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ по програмата за професионална преквалификация „Методика на преподаването на руски език като чужд“, като при завършването му получава „Диплом за професионална преквалификация“, удостоверяващ правото на носителката му да извършва професионална дейност в сферата на „Преподаването на руски език като чужд“, както и й дава допълнителната квалификация „Преподавател по руски език като чужд“.

От 2017 г. работи като хоноруван преподавател по „Руски език“ в Колежа по туризъм към ИУ-Варна.

Сред интересите и заниманията й в професионалното и свободното й време са: психология и психиатрия, етнопсихология, културология, езици, литература, география и пътешествия, туризъм и др.

 

Файлове

Седмично разписание - летен семестър - учебна 2018/2019 г.
Теми и изисквания - спец. "МСВ", IV семестър, II курс
Теми и изисквания - спец. "МХР", IV семестър, II курс

Галерия снимки