Гл.ас. Яна Христова

yana.hristova@gmail.com

Постъпила в колежа през 1984 г.

Магистър инженер-технолог,
Университет по хранителни технологии Пловдив, 1976 г.

Научни интереси: кулинария, безопасност на храните, бит и традиции на българите

Преподавани дисциплини:  Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето; Бит, традиции и кулинарно изкуство

Консултации: 

Файлове

конспект по "Технология на кулинарната продукция и хигиена на храненето"
защита на учебната практика

Галерия снимки