Гл.ас. д-р Жана Иванова

ivanovajane59@abv.bg , ivanova_zhana@ue-varna.bg

Постъпила в колежа през 2004 г.

Доктор по съвременен руски език,
Московски държавен университет  „М.В.Ломоносов”, 1990 г.
Магистър филолог „Руски език и литература”,
Кубански държавен университет, 1983 г.

Научни интереси: лингвистична прагматика, функционална граматика, прагматични аспекти на деловото общуване в сферата на туристическия бизнес

Преподавани дисциплини:  Руски език

Консултации: Сряда, 11.30 - 13.30, зала 107

Дата за изпити от предишни сесии - 26 февруари 2020, 11.30 , 107

                                                                   25 март 2020, 11.30, 107

                                                                   22.април 2020, 11.30, 107


Разписание на гл. ас. д-р Жана Иванова – февруари - април 2020 г.

ден

седмица

час

зала

група

Вт

Нечетна седм.

13.30 – 16.15

201

3 курс, МХР 12


Ср

Всяка седм.

08.30 – 11.15

203

2 курс, МХР 12


Чт

Всяка седм.

Всяка седм.

10.30 – 13.15

14.30 – 17.15

305

304

3 курс, МХР 12

2 курс, МХР 12


Пт

Всяка седм.

14.30 – 17.15

304

2 курс, МХР 12


 

 

 

Файлове

Изисквания и теми за втори курс, група 12, четвърти семестър
Изисквания и теми за шести семестър , 2020, за трети курс МХР 12

Галерия снимки