Гл.ас. д-р Жана Иванова

ivanovajane59@abv.bg , ivanova_zhana@ue-varna.bg

Постъпила в колежа през 2004 г.

Доктор по съвременен руски език,
Московски държавен университет  „М.В.Ломоносов”, 1990 г.
Магистър филолог „Руски език и литература”,
Кубански държавен университет, 1983 г.

Научни интереси: лингвистична прагматика, функционална граматика, прагматични аспекти на деловото общуване в сферата на туристическия бизнес

Преподавани дисциплини:  Руски език

Дата за неположени изпити от предишни сесии -02.06.20, 10.00, зала 202


 


 

 

Файлове

Изисквания и теми за втори курс, група 12, четвърти семестър
Изисквания и теми за шести семестър , 2020, за трети курс МХР 12

Галерия снимки