Гл.ас. д-р Жана Иванова

ivanovajane59@abv.bg , ivanova_zhana@ue-varna.bg

Постъпила в колежа през 2004 г.

Доктор по съвременен руски език,
Московски държавен университет  „М.В.Ломоносов”, 1990 г.
Магистър филолог „Руски език и литература”,
Кубански държавен университет, 1983 г.

Научни интереси: лингвистична прагматика, функционална граматика, прагматични аспекти на деловото общуване в сферата на туристическия бизнес

Преподавани дисциплини:  Руски език

КОНСУЛТАЦИИ 01.10 - 21.12      Всеки понеделник 12.30-14.30 - зала 108

Разписание гл.ас д-р Жана Иванова

ЧЕТНА седмица

Пн

8.30 – 12.15

305

МХР 12                        4

Вт

14.30 – 17.15

204

МХР 17                        3

Ср

11.30 – 14.15

301

МТ 21                           3

Чт

10.30 – 13.15

13.30 – 16.15

303

304

МХР 17                        3

МХР 12                        3

ПТ

 

 

 

 НЕЧЕТНА седмица

Пн

8.30 – 12.15

305

МХР 12                        4

Вт

10.30 – 14.15

14.30 – 17.15

303

208

МХР 12                        4

МТ 21                           3

Ср

11.30 – 14.15

14.30 – 17.15

301

301

МТ 21                           3

МХР 17                        3

Чт

13.30 – 16.15

304

МХР 12                        3

ПТ

 

 

 

 

 

 

Файлове

Изисквания и теми за шести семестър МХР 17- Руски език

Галерия снимки