Ас. Златка Тодорова

zlatka.todorova@ue-varna.bg, zlatka.todorova.college@abv.bg

 

 

 

 

Преподавани дисциплини:

Въведение в туризма

Пътнически агенции и транспорт в туризма

Технология на обслужване в пътническите агенции и транспорта в туризма

Учебна практика в пътническа агенция

Немски език

Консултации:

сряда - от 14.0 ч до 16.00 ч, Катедра "Туризъм", 3-106

линк към платформата за електронно обучение на ИУ - Варна: 

http://e-learn.ue-varna.bg/

"Въведение в туризма" (допълнителна дата за явяване на изпит за студентите от редовна и задочна форма на обучение, неположили или желаещи да приравнят горепосочения изпит) - 16 ноември, 2019 г., събота от 9.00 ч в III корпус

Изпити по ПАТТ и ТОПАТ за студентите, неположили изпитите или желаещи да приравнят, ще се провеждат след предварителна уговорка в часовете за консултация, както следва - от 14.00 до 16.00 ч в ден сряда.

Файлове

Учебна програма по "Въведение в туризма", задочно обучение, 2019/2020 г.
Конспект за подготовка за изпит по дисциплината "Въведение в туризма", 2019-2020г.
Указания за изготвяне на курсов проект по "Въведение в туризма", задочно обучение, 2019-2020 г.
Заглавна страница на курсовия проект
заглавна страница на курсова работа по "Въведение в туризма"
Учебна програма - теми, литература; форми на контрол; правила за оценяване на студентите, учебна 2019-2020 г.
Учебна програма по "Специализирани видове туризъм"- редовно обучение, лекции и упражнения, учебна 2019-2020 г.
Конспект по "Въведение в туризма", редовно обучение, 2019-2020
Програма по "Въведение в туризма", лекции и упражнения за редовно обучение, 2019-2020 г.
Учебна практика в пътническа агенция
Учебна програма,график на лекции и упражнения, форми на контрол, правила за оценяване. Указания за изготвяне на самостоятелни работи и презентации по отделните теми на учебния план ще намерите в e-learn.ue-varna.bg (необходима е регистрация)
Отчет за проведена практика в пътническа агенция

Галерия снимки