Ас. Златка Тодорова

zlatka.todorova@ue-varna.bg, zlatka.todorova.college@abv.bg

 

 

 

 

Преподавани дисциплини:

Въведение в туризма

Пътнически агенции и транспорт в туризма

Технология на обслужване в пътническите агенции и транспорта в туризма

Учебна практика в пътническа агенция

Немски език

Консултации:

вторник - от 11.30 ч до 13.30 ч, Катедра "Туризъм", 3-106

линк към платформата за електронно обучение на ИУ - Варна: 

http://e-learn.ue-varna.bg/

Файлове

Учебна програма по "Въведение в туризма", редовно обучение, 2018/2019 г.
Учебна програма по "Въведение в туризма", задочно обучение, 2018/2019 г.
Програма по "Въведение в туризма" - лекции и упражнения, редовно обучение
Учебна програма по "Специализирани видове туризъм" - редовно обучение, лекции и упражнения
Учебна програма,график на лекции и упражнения, форми на контрол, правила за оценяване. Указания за изготвяне на самостоятелни работи и презентации по отделните теми на учебния план ще намерите в e-learn.ue-varna.bg (необходима е регистрация)
Отчет за проведена практика в пътническа агенция
Учебна практика в пътническа агенция

Галерия снимки